Friday, 11 November 2011

Pedoman hidup: Usah berdalih seperti bangau

Powerpoint PeribahasaContoh Simpulan bahasa
Latihan

1 Walaupun telah berunding selama lima jam, mereka masih belum mendapat ................... bagi menyelesaikan masalah yang rumit itu.
A) jalan keluar
B) jalan belakang
C) jalan pintas
D) jalan tengah

2 Oleh kerana Siti seorang yang sangat teliti, dia ................. untuk menyiapkan kerja sekolahnya agar tidak melakukan kesilapan.
A) mengambil langkah
B)mengambil berkat
C)mengambil masa

3 Kecantikan corak kain-kain batik itu menyebabkan pelancong Jepun itu .................. sehingga dia tahu yang mana satu hendak dibelinya.
A)gelap mata
B)putih mata
c)rambang mata
D)Rabun mata

4 Budak yang ....................... itu tidak mengambil masa yang lama untuk memahami pelajaran yang sedang diajar.
A) terang hati
B) sampai hati
C) cekal hati
D) ada hati

5 Rahman merupakan ............... pasukan Harimau. Tidak hairanlah segala kemahuannya dituruti.
A) tulang belakang
B) keras tulang
C) ringan tulang
D) tulang empat kerat

6 Sahabat yang baik tidak patut ................ kawan di hadapan rakan-rakan yang lain.
A) membuka tembelang
B) membuka langkah
C) membuka mulut
D) membuka mata

7 Kita janganlah lekas marah dan terlalu mengikut ................ , nanti kita juga yang akan menyesal.
A) darah gemuruh
B) darah caging
C) darah muda
D) darah dingin

8 Amran berkata, "Inilah ............. saya. Saya tidak akan pergi lagi ke situ".
A) kata sepakat
B) kata hikmat
C) kata dua
D) kata putus

9 Mat Deris begitu ................ menanam pokok buah-buahan di sawah yang telah lama terbiar.
A) ada hati
B) cekal hati
D) kecil hati
E) rendah hati

10 Sejak peristiwa itu Puan Salwa .............. untuk membenarkan anaknya menyertai perlawanan bola sepak.
A) jauh hati
B) kecil hati
C) berat hati
D) patah hatiMari Belajar Peribahasa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...